showcase
Agenda

26 maart ledenvergadering, gaat niet door! 

 

nieuws 2020

Datum wordt later opnieuw bepaald. 

Ledenvergadering aanvang 20.00u in de Lamoraal, Oude Prinsweg 7, Bergen 

Agenda Algemene Ledenvergadering 

Opening

Notulen

Mededelingen en ingekomen/verzonden post

Jaarverslag

Financien

-financiele verantwoording begroting 2019

Verslag kascommissie

Samenstelling kascommissie voor 2020

Vooruitblik programma 2020 .

Bestuurssamenstelling

Rondvraag

Sluiting van de vergadering

Sponsors